Eufonie - Tło
Festiwal Eufonie > Aktualności

Regulamin akcji „50% zniżki na bilety z okazji Dnia Studenta”,


Regulamin akcji „50% zniżki na bilety z okazji Dnia Studenta”, zwany dalej: „Regulaminem”.

 1. Definicje

Uczestnik – osoba fizyczna legitymująca się statusem studenta, posiadająca ważną legitymację studencką.

Organizator – Narodowe Centrum Kultury (dalej zwanym „NCK”) z siedzibą w Warszawie

(01-231), przy ul. Płockiej 13.

Festiwal – IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie odbywający się w dniach 18 – 26 listopada 2022 r. w Warszawie, w ramach festiwalu

 • Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży biletów na Festiwalu w ramach Akcji Promocyjnej, pn. „50% zniżki na bilety w Dzień Studenta” .
 2. Udział w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu sprzedaży dostępnego na stronie https://nck.bilety24.pl/regulamin/
 • Zasady uczestnictwa
 1. Akcja Promocyjna będzie prowadzona od 18.11.2022 do 26.11.2022 roku.
 2. Zakup biletu w Akcji Promocyjnej przez Uczestnika będzie możliwy za pośrednictwem serwisu bilety24.
 3. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej należy w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej nabyć bilet na wydarzenie Festiwalu korzystając z kodu rabatowego „STUDENT”.
 4. Rabat naliczany jest od ceny biletu ulgowego.
 5. Akcja Promocyjna obejmuje zakup biletów we wszystkich dostępnych strefach na następujące koncerty:
  1. 18.11 godz. 22:00 “Composers”/”Compobirds”/Małe Instrumenty
  1. 20.11 godz. 19:30 Sałajczyk / Orkiestra “Transylvania”/ Bebeşelea
  1. 24.11 godz. 19:30 Baryshevskyi/ NOSPR/ Boreyko
  1. 25.11 godz. 22:00 Stefan Wesołowski/ “Mesjasz wg Schulza”
  1. 26.11 godz. 19:30 “Fusionfonia”/”Muzyka ziemi ukraińskiej”
 6. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.
 7. Zakupione w Akcji Promocyjnej bilety nie podlegają zwrotowi.
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania Akcji Promocyjnej w każdym momencie.
 • Klauzula informacyjna
 1. Administratorem danych osobowych jest serwis Bilety24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000887164, NIP: 7792524394, REGON: 38831840200000, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Tęczowa 15, 60-275 Poznań, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@bilety24.pl
 2. Serwis bilety24 przetwarza dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania umowy w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Serwis bilety24 przetwarza dane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności zgodnie z RODO.
 4. Uczestnik składając Zamówienie wyraża dobrowolną zgodę na przekazanie swoich danych osobowych zawartych w Zamówieniu do Organizatora, do którego kierowane jest Zamówienie. Z chwilą przyjęcia Zamówienia administratorem danych (w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO), w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia i jego dostarczenia jest Organizator.
 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności stosuje się zapisy „Polityki prywatności” dostępnej w serwisie bilety24.

5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie 18.11.2022

2. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej www.eufonie.pl/aktualnosci


Organizatorzy

Logotyp Logotyp

Mecenas

Logotyp

Partnerzy

Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp

Patroni medialni

Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp
Logotyp

Partner redakcyjny

Logotyp
Logotyp

Bilety

Logotyp

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

NIP: 525-235-83-53
REGON: 140-468-418