zespół śpiewaczy

O artyście

zespół śpiewaczy praktykujący dawne pieśni religijne i świeckie w wariantach melodycznych zebranych przez Adama Struga w wioskach drobnoszlacheckich i kurpiowskich północno - wschodniego Mazowsza. Śpiewacy posługują się skalami wcześniejszymi, niż powszechnie dziś używana skala dur-moll, zachowując dawną temperację, emisję i maniery wykonawcze. Ustna tradycja kontynuowana przez Monodię to: pieśni rycerstwa, barokowe piety, śpiewane moralitety z XVIII wieku, romantyczne pieśni dewocyjne oraz utwory nieskodyfikowane, będące wyrazem pobożności ludowej. Świecką część repertuaru stanowią pieśni Kurpiowszczyzny Zielonej i historyczne. Wbrew nazwie zespół wykonuje też polifoniczne utwory średniowiecza i renesansu. Podczas koncertów Monodia przełamuje formułę koncertową: rezygnuje ze sceny i nagłośnienia na rzecz niestandardowych przestrzeni z naturalną akustyką, angażując przy tym publiczność do wspólnego śpiewania. Podstawowym powołaniem formacji jest oprawa wokalna ceremonii pogrzebowych.

Wydarzenia artysty:

    Leave a comment