Francesco Tristano
„Conversations with
Wojciech Kilar”,
CD + DVD
99,00 zł
KUP PŁYTĘ
Ceniona przez koneserów, kochana przez melomanów, bliska miłośnikom filmu.
Bardzo polska i najbardziej światowa – muzyka Wojciecha Kilara. Jest nie tylko chętnie słuchana, ale również pobudza wyobraźnię, szczególnie w wykonaniu awangardowego interpretatora klasyki – Francesco Tristano. Wirtuoz fortepianu, zafascynowany elektroniką, uwodzi publiczność swoimi performance’ami muzycznymi, podczas których łączy pozornie przeciwne style. Był już wielki Bach, a teraz nasz Kilar – w twórczej interakcji z wrażliwością i kunsztem luksemburskiego artysty.

O festiwalu

Eufonie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy
Środkowo-Wschodniej

18dni
33wydarzenia
10premier
20państw
1140artystów
18000odbiorców na żywo
18dni
33wydarzenia
10premier
20państw
1140artystów
18000odbiorców na żywo
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie organizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Festiwal Eufonie prezentuje muzykę różnych epok i stylów, odwołując się do tradycji wspólnoty regionalnej krajów określanych jako Europa Środkowo-Wschodnia. Obszar ten to fascynujący tygiel ścierających się wpływów Wschodu i Zachodu, kipiący energią kulturową, która nieraz określała tożsamość narodów bez własnych państw.
O wyjątkowości Eufonii stanowi z jednej strony czerpanie z tradycji, z drugiej zaś prezentowanie zupełnie nowych, nieodkrytych wcześniej brzmień. Festiwal corocznie włącza się w celebrowanie istotnych rocznic i jubileuszy: 100. rocznica odzyskania niepodległości, 80. urodziny Mistrza Pendereckiego, Rok Moniuszkowski.
Sprzedaż biletów wkrótce!
Zobacz pełną klauzulę RODO ▾
*Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email iod@nck.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, oraz podmioty które na zlecenie Narodowego Centrum Kultury będą świadczyły usługi e-mailingu/wysyłki newslettera a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas rozsyłania przez Narodowe Centrum Kultury newslettera festiwalu Eufonie, nie dłużej jednak przez czas aktualności Pani/Pana danych lub do momentu otrzymania przez Narodowe Centrum Kultury żądania usunięcia z subskrypcji. 6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO 7) W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania newslettera.
Organizatorzy
Partner
Mecenas